Công nghệ Braid 45 trên vợt Wilson Pro Staff V13
* Công nghệ "Braid 45" trên dòng vợt Pro Staff V13 của Wilson
- Tăng độ chính xác và vẫn giữ cảm giác đặc trưng của dòng Pro Staff.
- Đặt ở phía trên đầu vợt để có độ chính xác và cảm giác tối đa.
- Các sợi Carbon và Kevlar được đan ở góc chuẩn 45 độ.
[ Công nghệ "Braid 45" hiện có trên những cây Pro Staff 97, 97L97UL]